EN

YAYIN POLİTİKALARI YAYIN POLİTİKALARI

Cordus’un yayın politikası ve etik uygulamaları Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME) ve Council of Science Editors (CSE) tarafından belirlenen kriterlere uygun olacak şekilde hazırlanmıştır. 

Cordus tüm yayın aşamalarında bu kuruluşların yönerge ve kılavuzlarına uygun hareket etmeyi taahhüt eder.

Makale Değerlendirme ve Yayın Süreci


Cordus dergilerine gönderilen çalışmalar, alanında uzman editörler ve dış bağımsız hakemler tarafından, çift-kör politikasına uygun olarak değerlendirilmektedir.

Her dergide bir baş editör ve ona bağlı yardımcı editörlerden oluşan yayın kurulları görev almakta, değerlendirme sürecini ve danışma kurulunu belirlemektedir.

Makaleler, yayın sekreterinin ön kontrollerinin ardından, editörlerin ilk değerlendirmesiyle, hakem değerlendirmesine tabi olmadan da, reddedilebilmektedir. Ön elemeyi geçen çalışmalar alan editörüne aktarılarak hakem değerlendirme sürecine alınır.

Makalelerin yayına alınması konusunda baş editörünün kararı esastır. Baş editör yayın kurulu ve hakemlerin görüşlerine dayanarak çalışmalar hakkındaki nihai kararı verir.

Yayın Etiği


Cordus, Committee on Publication Ethics (COPE) yönergelerine uygun olarak hareket eder. 
Uluslararası akademik yayıncılık standartlarına tam uyum sağlamak için editörler, yazarlar ve hakemlerin de yönergeler doğrultusunda bilgilendirilmesini ve yönlendirilmesini sağlar.

Açık Erişim


Cordus, yayınladığı dergilerin içeriğini, çevrimiçi ve ücretsiz olarak erişime açmaktadır. Açık erişim, disiplinler arası gelişimi pekiştiren ve farklı disiplinler arasında iş birliğini teşvik eden bir yaklaşımdır. Açık erişimli dergilerde, makalelere daha fazla erişim imkanı sunulmakta ve böylelikle makalelerin okunurluğu artırılarak literatüre katkıda bulunmaktadır.

Cordus dergilerinde yer alan makaleler, yazarına ve orijinal kaynağa atıfta bulunulduğu sürece, herkes tarafından erişilebilir. Yazarlardan veya yayıncılardan erişim için izin alınması gerekmez. Ancak farklı mecralarda tekrar yayınlanması için izin alınması gereklidir.

Yayın Ücretleri


Cordus tarafından yayınlana dergiler okuyuculardan abonelik ücreti talep etmemektedir. Ancak bazı dergiler yayın faaliyetleriyle ilgili giderleri karşılamak amacıyla yazarlardan değerlendirme veya yayın ücreti talep edebilir. Bu süreç tam şeffaflık ilkesine ve uluslararası etik kurallara uygun şekilde yürütülmektedir. Yazarlardan talep edilen değerlendirme ve yayın ücretleri makalelerin yayınlanması veya reddedilmesi kararına hiçbir surette etki etmez. Bu konudaki hassasiyet tüm dergilerin editörleri, hakemleri ve yayınevi çalışanları tarafından titizlikle ön planda tutulur.

Çıkar Çatışması


Cordus dergilerine makale gönderen yazarların, bilimsel değerlendirme sürecinde herhangi bir ön yargıya yol açabilecek konulara dair (bireysel, maddi, akademik ya da fikir ayrımlarına dayanan konular) mevcut veya olası çıkar çatışmasını beyan etmeleri gerekmektedir. Yayın kurulları makale değerlendirme sürecinde bu beyanları göz önünde bulundurarak hareket eder. 

İntihal


İntihal (aşırma), bilimsel yayıncılık ilkelerine aykırı bir etik ihlalidir ve makalelerin başka kaynaklarla, atıf gösterilmeksizin eşleşerek yayına alınması kabul edilemez. Bu sebeple Cordus dergilerine gönderilen çalışmalar için intihal kontrolünü zorunludur. Dergilere gelen tüm başvurularda, hakem değerlendirmesinden önce, iThenticate yazılımı aracılığıyla alınan eşleşme raporları incelenir. Çalışmalarda eşleşme yüzdesinden bağımsız olarak; eşleşen paragrafların içeriği, atıf ve göndermelerin doğruluğu, kaynakça detayları gibi, yüzde oranının dışındaki parametreler ele alınır. Yayın kurulu rapora göre yazardan revizyon isteyebilir ya da aşırma, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleriyle ilgili COPE yönergelerine göre hareket edebilir. Çalışmanın kabul edilip edilmemesi uzman editörün inisiyatifindedir.

Telif Hakları ve Lisanslama


Cordus dergilerinde, yazarlardan makalelerinin telif haklarını dergiye devretmesi istenir. 
Bu devirle birlikte yazarlar; daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış bir çalışmayı dergiye göndermediklerini, söz konusu çalışmayı başka dergilerde yayınlanmak üzere değerlendirmeye göndermediklerini ve değerlendirme süreci sonlanmadan göndermeyeceklerini beyan ederler. Makalenin dergide yayınlanmasının ardından bu devirle birlikte çalışmanın bütün yayın hakları Cordus’a ve dergiye aktarılmış olur.

Creative Commons lisansı, telif hakkı bulunan bir eserin veya çalışmanın ücretsiz olarak dağıtılmasını sağlayan bir kamu telif hakkı lisansıdır. Bir yazar oluşturduğu eseri kullanılması için paylaşmak veya üzerinde değişiklikler yapma hakkını vermek istediğinde CC lisansı kullanır.

Cordus dergileri, üçüncü tarafların içeriği paylaşmasına ve benimsemesine izin veren Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı da dahil olmak üzere çeşitli telif hakkı biçimleri altında lisanslanmaktadır.

Gizlilik ve Verilerin Korunması


Cordus dergilerine çalışmalarını gönderen yazarların ve yayın kurullarında yer alan editör, editör yardımcısı ve hakemlerin sisteme girilen bilgileri yalnızca yetkili kişiler tarafından görüntülenebilmektedir. 

Bu esnada iletilen kişisel bilgiler (isim, soy isim, adres, e-mail, telefon, vb.) dergiye ait yönetim sisteminde ve dergi arşivinde saklanır. Veriler KVKK kapsamında işlenir ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Yayın süresinin sonunda bu veriler dergi yayın kurullarına teslim edilir.