EN

HİZMETLER HİZMETLER

Uluslararası tanıtım faaliyetleri

Alana dair tanıtım faaliyetleri

Online Makale Yükleme ve Değerlendirme Sistemi

Online makale sistemi kurulumu ve idamesi

Elektronik Yayıncılık Hizmetleri

Dergiye özel web sayfası kurulumu ve idamesi

Dizgi ve Baskı Hizmetleri

Tasarım, dizgi ve mizanpaj işlemleri